PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO


gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak

 
 
KOMITET NAUKOWY

dr hab. med. Maciej Sterliński
dr med. Przemysław Dyrla
ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński
płk dr med. Robert Ryczek
dr med. Katarzyna Piotrowicz
KOMITET ORGANIZACYJNY

ppłk lek. Jarosław Kowal - przewodniczący
mgr Anna Rejmanowska
mgr Lidia Wojda
Krzysztof Jaworski
ppłk Krzysztof Gontarski