Konferencja podzielona została na sesje, zaplanowane tak, aby przekazano na nich wiedzę i umiejętności wartościowe dla wielu grup zawodowych.

Konferencja rozpocznie się od kursu, który przygotuje ratowników medycznych i pielęgniarki do wykonania standardowego, niezwykle pożądanego w codziennej praktyce zawodowej, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego, oraz rozpoznania na podstawie wyniku stanów zagrożenia zdrowia i życia.

Niezwykle wartościowa będzie także druga sesja. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę o przyczynach, objawach, rozpoznaniu i leczeniu migotania przedsionków - najczęstszego zaburzenia rytmu serca. Szybka i profesjonalna pomoc przy migotaniu przedsionków może uratować pacjenta przed udarem niedokrwiennym mózgu, który często kończy się niepełnosprawnością lub śmiercią.

Kolejny blok ułatwi uczestnikom podejmowanie profesjonalnych działań wobec osób nietrzeźwych, odurzonych czy agresywnych. Wiedza dotycząca praw i ograniczeń zespołów ratownictwa czy personelu medycznego w przychodniach lub szpitalach pozwala na szybsze niesienie pomocy oraz zadbanie o własne bezpieczeństwo prawne zarówno w czasie interwencji, jak również do neutralizacji ewentualnych późniejszych roszczeń pacjentów lub ich bliskich.

O najnowszych metodach leczenia pacjentów w stanach nagłych mowa będzie w czasie kolejnej sesji. Jej uczestnicy otrzymają też praktyczne wskazówki związane z uprawnieniami i kompetencjami poszczególnych członków zespołu medycznego w trakcie pracy.
Dodatkową wartością będą dwa kolejne bloki tematyczne. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centrum Szkolenia Policji oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mówić będą o praktycznych aspektach współdziałania poszczególnych służb ratowniczych na miejscu zdarzenia. Dzięki takiej wymianie doświadczeń możemy szybciej i skuteczniej nieść pomoc potrzebującym.

W czasie ostatniej sesji praktycy omówią m.in. oczekiwania śledczych pracujących na miejscu zdarzenia, zasady informowania opinii publicznej, które godzą oczekiwania rodzin poszkodowanych, służb ratowniczych i mediów. Podejmą także niezwykle trudne tematy dotyczące odstępowania od terapii daremnej, czy kwestii transplantologicznych od dawców zmarłych.